Παρασκευή 3 Μαΐου 2013

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ

 
Επιχειρείται από τη Διοίκηση του ΓΝΝΙ "Κωνσταντοπούλειο"- Πατησίων μείωση του προσωπικού εστίασης στο ΓΝ Πατησίων επικαλουμένη τη μη λειτουργία της Παθολογικής και της Καρδιολογικής Κλινικής από 19-3-13. 'Ομως χάρη στους αγώνες των εργαζομένων του νοσοκομείου και των κατοίκων της περιοχής οι κλινικές λειτουργούν ξανά από 30-4-2013. Το Σωματείο συνεχίζει τον αγώνα του ενάντια σε κάθε μορφής υποβάθμιση του νοσοκομείου, αφού μόνο έτσι μπορούμε να κρατήσουμε το ΓΝ Πατησίων ανοιχτό.
 
Σ  Ω  Μ  Α  Τ  Ε  Ι  Ο          Ε  Ρ  Γ  Α  Ζ  Ο  Μ  Ε  Ν  Ω  Ν
ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  «ΠΑΤΗΣΙΩΝ»
Χαλκίδος 15 – 17 Αθήνα 111-43
                                                 ΑΘΗΝΑ 2.05.2013
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Την Πέμπτη 25/4/13 το Δ.Σ. του Γ.Ν.Ν.Ι. «Κωνσταντοπούλειο – Πατησίων» αποφάσισε κατά πλειοψηφία να μειώσει προσωπικό υπηρεσιών εστίασης σύμφωνα με εισήγηση της Αναπλ. Διοικήτριας του Γ.Ν.Α. «Πατησίων» κας. Μαΐσογλου Βαρβάρας. Ούτε λίγο ούτε πολύ - η γνωστή πλέον Μαΐσογλου – αφού με τις ενέργειές της, από την λήψη των καθηκόντων της, οδήγησε το Νοσοκομείο σε υπολειτουργία, επιχειρεί προκλητικά να δώσει και την χαριστική βολή αποδυναμώνοντας περαιτέρω το προσωπικό ως εξής:..

  • Ζήτησε την ακύρωση της Απόφασης του Σ.Δ. του Γ.Ν.Α. «Πατησίων» για την διατήρηση του αριθμού στο προσωπικό εστίασης εν όψει μετακινήσεων ιατρών και επαναλειτουργίας των τμημάτων του, κάτι που κατέστη εφικτό.
  • Έλαβε υπ΄ όψιν τις εκτιμήσεις περί επάρκειας προσωπικού εστίασης από την διαιτολόγο αγνοώντας την γνώμη των Διευθυντών των Υπηρεσιών.
ΣΤΟ Ν.Ν.Ι. «Κωνσταντοπούλειο  – Πατησίων» ΧΑΡΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ.
Σε πλήρη  λοιπόν συμφωνία η κα. Μπαλαούρα Όλγα και το Δ.Σ. (κατά πλειοψηφία εκτός ημερησίας διάταξης) μειώνει το προσωπικό εστίασης κατά τέσσερα άτομα. Γιατί άραγε αυτή την χρονική στιγμή;
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ την εισήγηση και την απόφαση ως επιπόλαιες, άκαιρες, πρόχειρες και χωρίς σχεδιασμό, αφού δεν λαμβάνουν υπ΄ όψιν τις πραγματικές ανάγκες του Νοσοκομείου όπως είχαν εκτιμήσει οι Διευθυντές των Υπηρεσιών, παρά μόνο την «μπακαλίστικη» και πρόσκαιρη εκτίμηση της διαιτολόγου.
ΖΗΤΑΜΕ την άμεση αναστολή της απόφασης, αφού το Νοσοκομείο νοσηλεύει πλέον κανονικά ασθενείς στο Παθολογικό και Καρδιολογικό Τμήμα.
ΖΗΤΑΜΕ την άμεση απομάκρυνση της Αναπλ. Διοικήτριας του Γ.Ν.Α. «Πατησίων» κας. Μαΐσογλου Βαρβάρας, γιατί θεωρούμε την παραμονή της στο Νοσοκομείο πλέον επικίνδυνη για την λειτουργία του.    
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  Γ.Ν.Α. «Πατησίων»