Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΑ ΠΑΤΗΣΙΑ : ΝΑ ΜΗΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ